O nás
O nás
Lékařka: MUDr.Daniela Žiaková
Fakulta  dětského lékařství  Univerzity Karlovy Praha

1991-2003 dětské oddělení MNO
2003        - dosud  ambulance alergologie a klinické imunologie
1995        - odborná atestace  z  oboru dětského lékařství
 2000         -odborná atestace z  oboru klinické alergologie a imunologie

Specializovaná způsobilost:
 • v oboru dětského lékařství 
 • v oboru praktického lékařství pro děti a dorost
 • v oboru alergologie a klinické imunologie
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 absolventka kurzů:
 • homeopatie BOIRON (1996)
 • základy čínské fytoterapie (2013)
 
Sestra: Silvie Wolfová
Střední zdravotnická škola Ostrava obor dětská sestra

1993-1998 dětské oddělení MNOF oddělení patologických novorozenců
2001-2007   OPN DO MNOF
2010-2015   novorozenecké oddělení MNOF
2015-2020   OPN DO MNOF
od     2020     ambulance alergologie a klinické  imunologie

držitelka Certifikátů   
 •               Kurzu periferní kanylace(2002),
 •               stimuláce vnímání(2003) 
 •               koncept  basální stimulace (2005)
 •               efektivní komunikace s pacientem,příbuznými a blízkými osobami(2011)
 •                laktační poradce

Naším zájmem je komplexní přístup v péči o pacienta. 

Spolupracujeme  s:
 • Fakultní nemocnicí s poliklinikou Ostrava Poruba
 • Městskou nemocnicí Ostrava Fifejdy
 • Vítkovickou nemocnicí a.s.
 • Fakultní nemocnicí  Olomouc,Brno , Praha Motol a Bulovka
 • Provoz ambulance byl zahájen 1.4.2003, v současné době máme v péči cca 5,5 tisíce pacientů, staráme se nejen o děti ale i dospělé
Vzhledem k tomu, že alergologie a imunologie je úzce propojena i s ostatními obory, spolupracujeme s odborníky v oboru plicního lékařství, ORL, kožní ambulance a gastroenterologie .