PF 2023
PF 2023

                                         

...At´
má rok 2023 správný směr,
  přinese radost,štěstí, lásku,
  pevné zdraví a optimismus...
  Víra a naděje nechť nás neopouští !

  Děkujeme, že jsme letošní rok mohly kráčet společně s Vámi...
       
            Daniela Žiaková a Silvie Wolfová